Bireysel Emeklilik

PTT Sigorta ile
birikime hemen başlayın,
%25 devlet katkısından yararlanın.

Hayat Sigortası

Bireysel Emeklilik Nedir?

Bireysel Emeklilik Sistemi, emeklilik döneminizde size ek bir gelir imkânı elde etmenizi amaçlayarak, çalışma hayatınızda sahip olduğunuz yaşam standardınızı emeklilik döneminizde de sürdürmenizi sağlayan bir tasarruf ve yatırım sistemidir.

Sistem, gönüllü katılım esasına dayanır.

Kamu Sosyal Güvenlik Sistemleri’ne bir alternatif değil, buna ek olarak gelir elde edebileceğiniz tamamlayıcı bir emeklilik sistemidir.

Aktif çalışma sürecinde elde edeceğiniz gelirin belirli bir bölümünün değerlendirilmesi ile emeklilik döneminizde toplu birikim veya emeklilik maaşı alabilmenize olanak sağlayan bir sistemdir.

Bireysel Emeklilik Sistemi’nde yapmış olduğunuz tasarruflar, tercih etmiş olduğunuz emeklilik yatırım fonlarında yatırıma yönlendirilir ve konusunda uzman portföy yöneticileri tarafından yönetilir.

Bu sistemde elde edeceğiniz birikim, sistemde düzenli olarak yapacağınız tasarruflara ve sistemde kalma sürenize bağlı olarak değişecektir.

Ayrıca 1 Ocak 2013’ten itibaren başka hiçbir yatırım aracında olmayan % 25’lik Devlet Katkısı uygulanmaya başlamıştır. Bu tarihten itibaren yapacağınız her 100 TL birikim için Devlet bir alt hesabınıza 25 TL yatıracaktır.

Haklarınız Nelerdir?

Bireysel Emeklilik Sistemi’nden emekli olabilmeniz için 10 yıl sistemde kalmanız ve 56 yaşını doldurmanız yeterlidir.

Bireysel emeklilik hesabınızdaki birikimlerinizin ve ödenen katkı paylarınızın fonlar arasındaki dağılım oranlarını veya tutarlarını, bir yılda 6 (altı) kez değiştirebilirsiniz.

Emeklilik planlarınızı bir yılda 4 (dört) kez değiştirebilirsiniz.

Yürürlük tarihinden itibaren 2 (iki) yıl süreyle aynı şirkette kalan emeklilik sözleşmesi kapsamındaki birikimlerinizi başka bir emeklilik şirketine aktarabilirsiniz. 01.01.2013 tarihinden önce teklif formu imzalanan sözleşmelerin aktarım yapabilmesi için ilgili şirkette 1 (bir) yıl kalınması yeterlidir.

Aynı veya farklı şirketlerde açılmış olan emeklilik hesaplarınızı emeklilik hakkı kazandığınız takdirde birleştirebilirsiniz.

Teklif formunu imzalamanızdan veya mesafeli satışlarda teklifinizin onaylanmasından sonra 60 (altmış) gün içinde cayma hakkınız bulunmaktadır.

Emekliliğe hak kazanmadan önce dilediğinizde sistemden ayrılabilirsiniz. Sistemden erken ayrılmanız durumunda birikimlerinizden stopaj ve varsa giriş aidatı kesintileri yapılır.

Dilediğiniz zaman katkı payı ödemeye ara verebilirsiniz.

Emekliliğe hak kazandıktan sonra birikimlerinizi ister toplu para olarak, ister aylık maaş olarak ya da bir kısmını toplu para, bir kısmını maaş olarak alabilirsiniz.

Devlet Katkısı Nedir?

1 Ocak 2013 tarihiyle beraber Bireysel Emeklilik Sistemi'nde yepyeni bir dönem başlamıştır. Artık yatıracağınız her katkı payına Devlet tarafından başka hiçbir yatırım aracında olmayan % 25 Devlet Katkısı eklenecek olup, her 100 TL için Devlet bir alt hesabınıza 25 TL yatıracaktır.

Aylık üst sınırı, Brüt Asgari Ücretin % 25’i olacak devlet katkısından 18 yaşını doldurmuş, sistemde bulunan tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, mavi kart sahipleri, ödeyeni işvereni olmayan katılımcılar yararlanabilecektir.

Aylık Katkı Payı Tutarı Devlet Katkısı Yıllık Devlet Katkısı
150 TL 37.50 TL 450 TL
300 TL 75 TL 900 TL
600 TL 150 TL 1.800TL
900 TL 225 TL 2.700 TL

Devletin yatırdığı katkı payı için hak ediş süreleri:

1 Ocak 2013 öncesi için,

  • Sistemde 3 yıldan fazla, 6 yıldan az bulunan katılımcılara 1 yıl,
  • Sistemde 6 yıldan fazla, 10 yıldan az bulunan katılımcılara 2 yıl,
  • Sistemde 10 yıldan fazla bulunan katılımcılara 3 yıl hak ediş süresi eklenmektedir.

Nasıl Emekli Olursunuz?

Bireysel Emeklilik Sistemi’ne giriş tarihinizden itibaren en az 10 (on) yıl sistemde bulunmanız ve 56 (elli altı) yaşını tamamlamanız durumunda emekliliğe hak kazanabilirsiniz.

Emekliliğe hak kazandığınızda, birikimlerinizi almayabilir ve bireysel emeklilik hesabınıza katkıda bulunmaya devam edebilirsiniz.

Ya da bireysel emeklilik hesabınızdaki birikimlerinizin tamamını veya bir kısmını alabilirsiniz. Ayrılma amacı ile yapacağınız başvurunuzun ulaştığı tarihten itibaren şirketimiz 5 (beş) iş günü içinde ayrılma bilgi ve talep formu ile hesap özetinizi sistemimizde tanımlı elektronik posta adresinize veya faksınıza, bunlar yoksa posta adresinize gönderir.

Ayrılma talep formunu imzalayarak faks veya posta ile şirkete göndermeniz halinde Bireysel Emeklilik hesabınızdaki birikim ve Devlet katkısı hesabınızdaki varsa hak kazanılan tutarlar, formun şirkete ulaştığı tarihten itibaren 20 (yirmi) iş günü içinde belirtilen hesaba ödenir. (Belirtilen süre zarfında yükümlülüklerini yerine getirmeyen şirket, katılımcının emeklilik talebinin şirkete intikal ettiği tarihte dahil olduğu fonlarına ait son bir aylık pozitif getirilerinin iki katını katılımcının birikimlerine ilave eder.)

Birikimlerinizi kısmen almak isterseniz, hazırlanacak bir program çerçevesinde aylık, üç aylık, altı aylık veya yıllık dönemlerde bireysel emeklilik hesabınızdan birikimlerinizin ödenmesini talep edebilirsiniz. Bu şekilde belirlediğiniz ödeme dönemleri ve ödeme tutarlarını, yılda en fazla 2 (iki) kez değiştirebilirsiniz.

Birikimlerinizi kısmen almaya başladıktan sonra, ilgili bireysel emeklilik hesabınıza katkı payı ödeyemez ve hesap birleştirmesi yapamazsınız. Ancak bu halde dahi birikimlerinizin tamamını istediğiniz anda alma hakkınız saklıdır. Kalan birikimleriniz için fon dağılımını değiştirme ve aktarım hakkınızı kullanmaya devam edebilirsiniz.

Katılımcının aynı veya farklı şirkette birden fazla emeklilik sözleşmesi bulunması halinde, katılımcının sisteme giriş tarihi, yürürlükte bulunan sözleşmeleri arasından sisteme giriş tarihi açısından en eski tarihli sözleşme dikkate alınarak belirlenir. Bu durumda katılımcının tüm sözleşmelerinden emekliliğe hak kazanması için en az birinden bu hakkı kazanması ve hesaplarını birleştirmesi gerekir.

Birden fazla emeklilik sözleşmesi bulunan katılımcı, emeklilik hakkını elde ettiği tarih itibarıyla yürürlükte bulunan sözleşmelerinin bulunduğu şirketlerden birine talepte bulunarak ve diğer sözleşmelerine ilişkin hesaplarını talepte bulunduğu şirketteki sözleşmesine ilişkin hesapları ile birleştirmek suretiyle emeklilik hakkını kullanır.

Bireysel Emeklilik Planları

  • Yoğun bir çalışma yaşamından sonra, kişilerin emeklilik dönemini keyifli ve güvenli yaşamasını düşünmesi oldukça önemlidir.
  • Vakıf Emeklilik A.Ş. bireysel emeklilik planları çalışmak zorunda olmayacağınız yılları en verimli şekilde geçirmenizi sağlamak için hazırlanmıştır.
  • Sadece emekli olduğunuzda ne kadar gelire ihtiyaç duyacağınızı bilmeniz ve bu doğrultuda bir bireysel emeklilik planı almanız önemlidir. Gelecekteki emeklilik düşüncelerinizin gerçek olması için size yardımcı olabiliriz.

Klasik BES’te Emeklilik Planı

Asgari Katkı Payı

Bu planın asgari katkı payı 137,00TL'dir.

Asgari katkı payı, bu emeklilik planına dahil olunabilecek en düşük katkı payı tutarıdır. Asgari katkı payı her yıl bu planın tasdik tarihinin yıl dönümlerinden bir ay önceki TÜİK tarafından yayınlanan yıllık TÜFE artış oranında arttırılarak katılımcıya bilgi verilecektir.

Katkı Payı

Düzenli katkı payının belirlenmesi

Düzenli katkı payı tutarı - asgari katkı payı tutarından az olmamak kaydıyla – aylık olarak ödenmesi gereken tutardır. Temel olarak katılımcının emekliliğe yönelik beklentileri ve finansal durumuna göre saptanır. Katılımcı ve/veya katılımcı ad ve hesabına katkı payı ödeyen kişi planın asgari katkı payı tutarının altında olmamak kaydıyla düzenli katkı payı tutarını istediği zaman yeniden belirleyebilir.

Katkı payı para birimi

Katkı payı ödemeleri Türk Lirası (TL) olarak tahsil edilir.

Düzenli katkı payı artışı

Başlangıçta belirlenen düzenli katkı payı tutarı, katılımcı aksine yazılı talimat vermedikçe, her yıl sözleşme başlangıç tarihlerinden bir ay önce TÜİK tarafından açıklanan yıllık TÜFE oranında arttırılıp katılımcıya her yıl sözleşme yıl dönümlerinde yıllık hesap bildirim cetveli ile birlikte bildirilecektir.

Düzenli katkı payı dışında yapılan ödemeler Katılımcı ve/veya katılımcı ad ve hesabına katkı payı ödeyen kişi, emeklilik sözleşmesinde belirtilen düzenli katkı payından az veya fazla ödeme yapabilir.

Giriş Aidatı

a) Peşin Giriş Aidatı:

Aylık brüt asgari ücretin %10’u şeklinde tahsil edilir.

b) Ertelenmiş Giriş Aidatı:

Katılımcının şirkette kaldığı süreye göre ayrılma ya da aktarım durumunda katılımcının toplam birikiminden;

Süre Aralığı Giriş Aidatı
0 - 36 ay arasında Aylık Brüt Asgari ücret x %65
37 – 72 ay arasında Aylık Brüt Asgari ücret x %40
73 – 120 ay arasında Aylık Brüt Asgari ücret x %15

yukardaki oranlarda tahsil edilir.

Yönetim Gider Kesintisi

Aylık Katkı Payı Yönetim Gider Kesintisi
0 < KP <= 250 2%
250 < KP <= 500 1,5%
500 < KP <= 750 1%
750 < KP <= 1250 0,5%

Gerek sözleşmenin başında yapılan toplu ödemelerde gerekse daha sonraki katkı payı üzerinde yapılan ödemeler için “düzenli katkı payı” ödemelerinde yapılan yönetim gideri kesintisi uygulanır.

a) Ara Verme Kesintisi:

1 yıldan fazla ödemeye ara verme durumunda Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM)’ne ödenen sabit giderler tahsil edilir.

b) Ek Yönetim Gideri Kesintisi:

Katkı payının ödenme tarihini müteakip 3 ay içinde, ilgili hesaba herhangi bir ödeme yapılmaması durumunda ödemeye ara verilmiş sayılır.

Ödemeye ara verilmesi durumunda, ara verme süresi boyunca, birikimlerden ara verilen her tam ay için 2 TL tutarında ek yönetim gider kesintisi alınır.

Fon Toplam Gider Kesintileri (FTGK)

Bireysel emeklilik mevzuatına göre emeklilik şirketlerinin emeklilik yatırım fonlarına ilişkin giderleri karşılamaları için fon net varlık değeri üzerinden fon toplam gider kesintisi (fon işletim gideri kesintisi ve fona ilişkin saklama, denetim, işlem masrafları vb. giderler) yapabilecekleri öngörülür.

Klasik BES’te Faizsiz Emeklilik Planı kapsamındaki emeklilik yatırım fonlarından aşağıdaki tabloda yer alan oranlarda fon işletim gideri ve fon toplam gider kesintisi yapılır:

Fon Kodu Fon Adı Fon işletim gider kesintisi
% (Yüzde - Günlük)
Fon işletim gider kesintisi
% (Yüzde - Yıllık)
Fon işletim gider kesintisi
% (Yüzde - Yıllık)
Fon toplam gider kesintisi
% (Yüzde - Yıllık)
VEB Büyüme Amaçlı Katılım Esnek EYF 0,00502 1,8323 0,00625 2,28
VGB Gelir Amaçlı Alternatif Kamu Borçlanma Araçları Standart EYF 0,00510 1,8615 0,00525 1,91
VGA Altın EYF 0,00500 1,8250 0,00525 1,91

Avantajlar

Devlet Katkısı:

Düzenli veya toplu olarak yatırılan tüm katkı paylarının %25’i oranında devlet katkısı avantajı bulunmaktadır. Bir takvim yılı içinde yapılan toplam devlet katkısı ilgili takvim yılı için belirlenen yıllık toplam brüt asgari ücret tutarının %25'ini aşamamaktadır.

Yaşam Kulüpleri:

Kulüpler kapsamında sağlık, hobi, eğitim, spor, sosyal aktiviteler gibi konuların yanı sıra konutunuz, aracınız ya da yaşamınızın farklı alanları ile ilgili özel hizmet ve avantajlara sahip olarak hem ücretsiz ve indirimli hizmetlerden yararlanın hem de yaşam standardınızı yükselterek bugününüzün keyfini çıkartın. Kulüpler verdikleri ek faydalar kapsamında farklılık göstermekte olup, kulüplere hak kazanılması ilgili kulüp için belirlenen fon birikimine sahip olunmasına veya belirlenen katkı paylarında ödeme yapılmasına bağlıdır.

Armonik BES’te Emeklilik Planı

Asgari Katkı Payı ve Asgari Başlangıç Tutarı

Bu planın asgari katkı payı 137,00 TL’dir.

Asgari katkı payı, bu emeklilik planına dahil olunabilecek en düşük katkı payı tutarıdır. Asgari katkı payı her yıl bu planın tasdik tarihinin yıl dönümlerinden bir ay önceki TÜİK tarafından yayınlanan yıllık TÜFE artış oranında arttırılarak katılımcıya bilgi verilecektir.

Sözleşme başlangıcında ödenmesi gereken başlangıç katkı payı ödemesi ise 25.000,00 TL’dir.

Katkı Payı

Düzenli katkı payının belirlenmesi

Düzenli katkı payı tutarı - asgari katkı payı tutarından az olmamak kaydıyla – aylık olarak ödenmesi gereken tutardır. Temel olarak katılımcının emekliliğe yönelik beklentileri ve finansal durumuna göre saptanır. Katılımcı ve/veya katılımcı ad ve hesabına katkı payı ödeyen kişi planın asgari katkı payı tutarının altında olmamak kaydıyla düzenli katkı payı tutarını istediği zaman yeniden belirleyebilir.

Katkı payı para birimi

Katkı payı ödemeleri Türk Lirası (TL) olarak tahsil edilir.

Düzenli katkı payı artışı

Başlangıçta belirlenen düzenli katkı payı tutarı, katılımcı aksine yazılı talimat vermedikçe, her yıl sözleşme başlangıç tarihlerinden bir ay önce TÜİK tarafından açıklanan yıllık TÜFE oranında arttırılıp katılımcıya her yıl sözleşme yıl dönümlerinde yıllık hesap bildirim cetveli ile birlikte bildirilecektir.

Biz Sizi Arayalım!

Huzur Sigortasından mı faydalanmak istiyorsunuz? Numaranızı bırakın biz sizi arayalım.

Üzgünüz!

Form bilgileriniz bize ulaşmamıştır.

Tebrikler

Tüm bilgileriniz başarıyla tarafımıza teslim edilmiştir.