Bireysel Emeklilik

PTT Sigorta ile
birikime hemen başlayın,
%25 devlet katkısından yararlanın.

Hayat Sigortası

Bireysel Emeklilik Nedir?

Bireysel Emeklilik Sistemi, emeklilik döneminizde size ek bir gelir imkânı elde etmenizi amaçlayarak, çalışma hayatınızda sahip olduğunuz yaşam standardınızı emeklilik döneminizde de sürdürmenizi sağlayan bir tasarruf ve yatırım sistemidir.

Sistem, gönüllü katılım esasına dayanır.

Kamu Sosyal Güvenlik Sistemleri’ne bir alternatif değil, buna ek olarak gelir elde edebileceğiniz tamamlayıcı bir emeklilik sistemidir.

Aktif çalışma sürecinde elde edeceğiniz gelirin belirli bir bölümünün değerlendirilmesi ile emeklilik döneminizde toplu birikim veya emeklilik maaşı alabilmenize olanak sağlayan bir sistemdir.

Bireysel Emeklilik Sistemi’nde yapmış olduğunuz tasarruflar, tercih etmiş olduğunuz emeklilik yatırım fonlarında yatırıma yönlendirilir ve konusunda uzman portföy yöneticileri tarafından yönetilir.

Bu sistemde elde edeceğiniz birikim, sistemde düzenli olarak yapacağınız tasarruflara ve sistemde kalma sürenize bağlı olarak değişecektir.

Ayrıca 1 Ocak 2013’ten itibaren başka hiçbir yatırım aracında olmayan % 25’lik Devlet Katkısı uygulanmaya başlamıştır. Bu tarihten itibaren yapacağınız her 100 TL birikim için Devlet bir alt hesabınıza 25 TL yatıracaktır.

Haklarınız Nelerdir?

Bireysel Emeklilik Sistemi’nden emekli olabilmeniz için 10 yıl sistemde kalmanız ve 56 yaşını doldurmanız yeterlidir.

Bireysel emeklilik hesabınızdaki birikimlerinizin ve ödenen katkı paylarınızın fonlar arasındaki dağılım oranlarını veya tutarlarını, bir yılda 6 (altı) kez değiştirebilirsiniz.

Emeklilik planlarınızı bir yılda 4 (dört) kez değiştirebilirsiniz.

Yürürlük tarihinden itibaren 2 (iki) yıl süreyle aynı şirkette kalan emeklilik sözleşmesi kapsamındaki birikimlerinizi başka bir emeklilik şirketine aktarabilirsiniz. Daha sonra tekrar aktarım yapmak istemeniz durumunda ise, sözleşmenizin olduğu şirkette en az 1 yıl kalmanız gerekir.

Aynı veya farklı şirketlerde açılmış olan emeklilik hesaplarınızı emeklilik hakkı kazandığınız takdirde birleştirebilirsiniz.

Teklif formunu imzalamanızdan veya mesafeli satışlarda teklifinizin onaylanmasından sonra 60 (altmış) gün içinde cayma hakkınız bulunmaktadır.

Emekliliğe hak kazanmadan önce dilediğinizde sistemden ayrılabilirsiniz. Sistemden erken ayrılmanız durumunda birikimlerinizden stopaj ve varsa giriş aidatı kesintileri yapılır.

Bireysel Emeklilik Sisteminden erken ayrılma durumunda stopaj nasıl uygulanır?

29.08.2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere birikimlerin ödenmesi aşamasında, ödenen katkı payı tutarları ile getiriden oluşan toplam birikim tutarı yerine sadece getiri üzerinden alınacak stopaj uygulamasına geçilmiştir.

  • 10 yıldan önce sistemden çıkmanız durumunda getiri üzerinden %15,
  • 10 yıl süreyle sistemde kalıp 56 yaşını doldurmadan sistemden çıkmanız durumunda getiri üzerinden %10,
  • Emeklilik, vefat veya maluliyet sonucu sistemden çıkmanız durumunda getiri üzerinden %5'tir.

Dilediğiniz zaman katkı payı ödemeye ara verebilirsiniz.

Emekliliğe hak kazandıktan sonra birikimlerinizi ister toplu para olarak, ister aylık maaş olarak ya da bir kısmını toplu para, bir kısmını maaş olarak alabilirsiniz.

Devlet Katkısı Nedir?

Yatıracağınız her katkı payına Devlet tarafından başka hiçbir yatırım aracında olmayan % 25 Devlet Katkısı eklenecek olup, her 100 TL için Devlet bir alt hesabınıza 25 TL yatıracaktır.

Aylık üst sınırı, Brüt Asgari Ücretin % 25’i olacak devlet katkısından 18 yaşını doldurmuş, sistemde bulunan tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, mavi kart sahipleri, ödeyeni işvereni olmayan katılımcılar yararlanabilecektir.

Devletin yatırdığı katkı payı için hak ediş süreleri:

Kredi kartı ile yapılan ödemelerde, devlet katkısı hesaplamasına dâhil edilmesi için katkı payının nakden şirket hesaplarına intikal etmiş olması gerekmektedir.

Devlet katkısının hak edilmesinde kademeli bir yapı uygulanmıştır.

  • En az 3 yıl sistemde kalanlar devlet katkısı ve getirilerinin %15'ine,
  • En az 6 yıl sistemde kalanlar %35'ine,
  • En az 10 yıl sistemde kalanlar %60'ına,

10 yıl sistemde kaldıktan sonra 56 yaşını dolduranlar veya vefat/maluliyet nedeniyle sistemden ayrılanlar, getirileri dahil devlet katkısının tamamına hak kazanırlar.

01.01.2013 Tarihinden Önce Sistemde Bulunan Katılımcılar İçin Devlet Katkısı Hakediş Sürelerinde Avantaj Var Mıdır?

Devlet katkısı sisteminin yürürlüğü olan 1 Ocak 2013 tarihinden önce sisteme dahil olan ve 1 Ocak 2016 tarih itibari ile sözleşmesi yürürlükte olan katılımcıların devlet katkısına hak kazanmaya esas süresine aşağıdaki tabloda belirtildiği şekilde 1 Ocak 2016 tarihinde süre eklemesi yapılmıştır.

1 Ocak 2013’ten Önce Sistemde Geçirilen Süre Eklenen Süre
3 yıldan fazla 6 yıldan az ve 6 yıl 1 yıl
6 yıldan fazla 10 yıldan az ve 10 yıl 2 yıl
10 yıldan fazla 3 yıl

Nasıl Emekli Olursunuz?

Bireysel Emeklilik Sistemi’ne giriş tarihinizden itibaren en az 10 (on) yıl sistemde bulunmanız ve 56 (elli altı) yaşını tamamlamanız durumunda emekliliğe hak kazanabilirsiniz.

Emekliliğe hak kazandığınızda, birikimlerinizi almayabilir ve bireysel emeklilik hesabınıza katkıda bulunmaya devam edebilirsiniz.

Ya da bireysel emeklilik hesabınızdaki birikimlerinizin tamamını veya bir kısmını alabilirsiniz.

Emeklilik hakkınızı kullanmak için şirketimize yapacağınız başvurunuzun ulaştığı tarihten itibaren Fibaemeklilik tarafından 5 (beş) iş günü içinde emeklilik bilgi ve talep formu ile hesap özetinizi sistemimizde tanımlı elektronik posta adresinize veya faksınıza, bunlar yoksa posta adresinize gönderilir.

Emeklilik talep formunu imzalayarak elektronik posta adresimize göndermeniz halinde Bireysel Emeklilik hesabınızdaki birikim ve Devlet katkısı hesabınızdaki tutarlar, formun şirketimize ulaştığı tarihten itibaren 20 (yirmi) iş günü içinde belirtilen hesaba ödenir. (Belirtilen süre zarfında yükümlülüklerini yerine getirmeyen şirket, katılımcının emeklilik talebinin şirkete intikal ettiği tarihte dahil olduğu fonlarına ait son bir aylık pozitif getirilerinin iki katını katılımcının birikimlerine ilave eder.)

Birikimlerinizi kısmen almak isterseniz, hazırlanacak bir program çerçevesinde aylık, üç aylık, altı aylık veya yıllık dönemlerde bireysel emeklilik hesabınızdan birikimlerinizin ödenmesini talep edebilirsiniz. Bu şekilde belirlediğiniz ödeme dönemleri ve ödeme tutarlarını, yılda en fazla 2 (iki) kez değiştirebilirsiniz.

Birikimlerinizi kısmen almaya başladıktan sonra, ilgili bireysel emeklilik hesabınıza katkı payı ödeyemez ve hesap birleştirmesi yapamazsınız. Ancak bu halde dahi birikimlerinizin tamamını istediğiniz anda alma hakkınız saklıdır. Kalan birikimleriniz için fon dağılımını değiştirme ve aktarım hakkınızı kullanmaya devam edebilirsiniz.

Katılımcının aynı veya farklı şirkette birden fazla emeklilik sözleşmesi bulunması halinde, katılımcının sisteme giriş tarihi, yürürlükte bulunan sözleşmeleri arasından sisteme giriş tarihi açısından en eski tarihli sözleşme dikkate alınarak belirlenir. Bu durumda katılımcının tüm sözleşmelerinden emekliliğe hak kazanması için en az birinden bu hakkı kazanması ve hesaplarını birleştirmesi gerekir.

Birden fazla emeklilik sözleşmesi bulunan katılımcı, emeklilik hakkını elde ettiği tarih itibarıyla yürürlükte bulunan sözleşmelerinin bulunduğu şirketlerden birine talepte bulunarak ve diğer sözleşmelerine ilişkin hesaplarını talepte bulunduğu şirketteki sözleşmesine ilişkin hesapları ile birleştirmek suretiyle emeklilik hakkını kullanır.

Bireysel Emeklilik Plan Özellikleri

Asgari Katkı Payı

Asgari katkı payı 90 TL’dir.

Katkı Payı

Düzenli katkı payının belirlenmesi

Düzenli katkı payı tutarı - asgari katkı payı tutarından az olmamak kaydıyla – aylık olarak ödenmesi gereken tutardır. Temel olarak katılımcının emekliliğe yönelik beklentileri ve finansal durumuna göre saptanır. Katılımcı ve/veya katılımcı ad ve hesabına katkı payı ödeyen kişi planın asgari katkı payı tutarının altında olmamak kaydıyla düzenli katkı payı tutarını istediği zaman yeniden belirleyebilir.

Katkı payı para birimi

Katkı payı ödemeleri Türk Lirası (TL) olarak tahsil edilir.

Giriş Aidatı

a) Peşin Giriş Aidatı:

Giriş aidatı alınmamaktadır.

b) Ertelenmiş Giriş Aidatı:

Emeklilik hakkının kullanılması, vefat, maluliyet gibi zorunlu nedenlerle ayrılma durumları haricinde, 5 yıllık sözleşme süresi dolmadan şirketten ayrılma ya da farklı bir şirkete aktarım durumlarında çıkışa ertelenmiş giriş aidatı kesintisi katılımcının birikimlerden indirilebilir.

Ertelenmiş giriş aidatı tutarı, PTT BES Planı için 90TL ‘dir.

Yönetim Gider Kesintisi

Yönetim gider kesintisi bulunmamaktadır.

Ara Verme Kesintisi:

Vadesinde ödenmeyen katkı payının ödeme tarihini müteakip 3 ay içinde, ilgili hesaba herhangi bir ödeme yapılmaması durumunda, ilgili sözleşmede ödemeye ara verildiği kabul edilir. PTT BES Planı için ara verme süresi boyunca aylık 9 TL ara verme yönetim gider kesintisi katılımcının birikiminden kesilir.

Ödeme Aracı

Katkı Payı Ödemeleri Kredi Kartı ile gerçekleştirilir.

Emeklilik Yatırım Fonları

Bu plan kapsamında katılımcıya sunulan emeklilik yatırım fonlarından aşağıdaki oranlarda fon işletim gideri kesintisi yapılır.

FON ADI GÜNLÜK FİGK YILLIK FİGK YILLIK FTGK
Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Mükafat Portföy Katılım Değişken EYF 0,005500% 2,01% 2,28%
Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katılım Standart EYF 0,005151% 1,88% 1,91%

Biz Sizi Arayalım!

Huzur Sigortasından mı faydalanmak istiyorsunuz? Numaranızı bırakın biz sizi arayalım.

Üzgünüz!

Form bilgileriniz bize ulaşmamıştır.

Tebrikler

Tüm bilgileriniz başarıyla tarafımıza teslim edilmiştir.